Det har gått 20 år sedan Bosnien-Hercegovina utropade sin självständighet. Vi har uppmärksammat detta med att skriva en bok om det unga landets försök att stå på egna ben. Boken kom ut i december 2013. Projektets utveckling kan du läsa om här i bloggen samt på Facebook .

Om boken

27 februari, 2012

Vi började arbeta med denna bok under 2012, året då Bosnien och Hercegovina firade sin 20:e självständighetsdag. Det har gått två decennier sedan självständigheten från det forna jugoslaviska riket utropades. Det har då även på dagen gått två decennier sedan de första oroligheterna bröt ut, de som skulle komma att bli ett fullskaligt krig, det värsta i Europa sedan andra världskriget.

Sedan 1995 är det fred i Bosnien och efter 20 år som självständig stat borde det vara dags för landet att ta nästa steg; att gå från att vara en trulig tonåring som inte riktigt får till det, till att bli en mer mogen och vuxen spelare på den internationella scenen.

Så ser det inte riktigt ut, och lagom till Bosnien och Hercegovinas 20-årsdag frågar vi oss varför. Vi gör det tillsammans med unga bosnier från de tre stora etniska grupperna; bosniaker, kroater, och serber – de som har levt större delen av sina liv efter kriget och som nu har att välja mellan att låta sina föräldrars etniska oförätter gå i arv eller att försöka bryta med historien och ta ytterligare några steg mot försoning.

Hur är det att växa upp i ett land där decenniegamla konflikter fortsätter att prägla vardagen? Ett land som är starkt segregerat och där skolväsendet på många håll är utformat så att det snarare förstärker än överbryggar motsättningarna? Och vi blickar in i framtiden: hur kommer man runt krigets förbannelse och påbörjar vägen till försoning och utveckling?

För svensk del är kopplingen till Bosnien stark. Svenskar med rötter i fd. Jugoslavien är en av de största invandrargrupperna i vårt land, och Sverige har varit en av de största biståndsgivarna till Bosnien. Därför kommer den här boken också att även ha ett svensk-bosniskt perspektiv. Vad tänker bosnier i Sverige om sitt ursprung och hemland? Vilken betydelse har historien? Kan de tänka sig att återvända? Hur ser de på framtiden?

Boken bygger på ett digert bildmaterial, i kombination med reportage och intervjuer och är i sin form tänkt att tilltala en läsekrets med intresse för, inte bara Bosnien, utan också konflikthantering, försoning, demokrati och utveckling i ett bredare perspektiv. Särskild vikt har lagts vid att göra boken tillgänglig för unga läsare, för att skapa förståelse och utgöra ett diskussionsunderlag som i sin tur kan bana väg för integration och försoning.

Följ oss gärna på Facebook! Där delar vi med oss av våra reflektioner och visar bilder.